Skällsord i Bohuslän

TriftSammansättningar som bildar skällsord

Vanliga prefix (förled) för att bilda skällsord:

     • Dredd-, dridd- (skit)
     • Pisse-
     • Rackar(e)-
     • Sket-

Vanliga suffix (efterled) för att bilda skällsord:

     • -as
     • -bytta
     • -fan
     • -fasse (ful och vårdslös man)
     • -filla
     • -gris
     • -gubbe-
     • -has (smalben)
     • -hund
     • -jävel
     • -katt(a)
     • -kôdd (testikel, även penis)
     • -krake
     • -käft
     • -käring
     • -lars
     • -maja
     • -olle
     • -racka
     • -rygg
     • -ràv (rumpa)
     • -sock(a)
     • -sticka
     • -stôlle (stolle)
     • -stúd (stut=oxe)
     • -svin
     • -task(a)- (pung)
     • -ónge (unge)
     • -ulk(e) (gråta, ha kväljningar, fisk med stor mun)
     • -váse (stackare)

Så tyder du uttalstecknen

 • ô = ö som formas längre bak i munnen än normalt. Ungefär som i öra, höra
 • ó = o som i bro, orm
 • á = a som i ha, ta
 • à = a som hall, tall
 • é = e som i se, be
 • ú = u som i hur
 • û = u som i burk
 • w = diftongljud som i engelskans bow, house
 • dubbelstavad vokal ska  uttalas som två stavelser: láá (lade)
 • kk = motsvarar ck i riksspråket

Liten ordlista över skällsord 

A  B   D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X   Y   Z  Å  Ä  Ö

A

 • Ábekatt apekatt (skällsord)
 • Ámpetossa, ámpekladd barn som ámpar det vill säga är kinkigt, oroligt eller inte kan vara stilla
Till toppen

B

 • Babbla pratkvarn, babblande kvinna (även man)
 • Baffe kaxig person
 • Best, besta, beste elak och omedgörlig person
 • Bjala pratkvarn
 • Bjäff, bjäffa person som säger emot
 • Bräskelu´ra hafsig och ovårdad kvinna
 • Bröhare gnetig, gnällig, snål person
Till toppen

D

 • Dabbe pojkvasker, penis på fjäderfä. Dabbling(e) pojkvasker
 • Dejtámp tjock och plufsig karl
 • Drafs, drafsa slö person
 • Dralt bajskorv
 • Dreddsöla stor sölare, mycket långsam person
 • Dreddulk snorunge, slyngel
 • Driddstövvel skitstövel
 • Drófs ohyfsad person
 • Drullsock drummel
 • Drummel, drumsle drullig person
 • Drön(e)dàl senfärdig person
 • Dyngmasare nedsättande beteckning för bonde
 • Dö´sock lat, slö och långsam person
 • Dröggla sölkorv, velig och långsam person
Till toppen

E

 • Ettertagg ettrig, ilsken person
Till toppen

F

 • Fante trashank, stackare.  Fantegûtt spelevink
 • Febbla fumla, släpphänt
 • Fedeblåsa tjock person
 • Fessla, fesslestúd inställsam person
 • Filla trasa.  Fillefant, fillehans trashank
 • Fjagga fjolla
 • Fjalt/fjalte parvel. Fjalta liten flicka
 • Fjamsa oredig person
 • Fjàssa, fjása person som springer hit och dit som en yr höna
 • Flane/flana man/kvinna som skattar åt någon, fåntratt
 • Flésare/flesa man/kvinna som är flabbig. Flés´aba hångrinande eller lismande person
 • Fómme tanklös person, stolle, tok
 • Fos, fose, fosik dumbom. Fosa dum och tafatt kvinna
Till toppen

G

 • Gabá gapig person. Gabestare, gabstárn gaphals, högljudd person
 • Gàrneng, gàrnemans tokstolle, galning
 • Gadegris nedsättande benämning på polis
 • Gádesnaskare gatstrykare
 • Glib frossare roffare, oförskämd, girig eller retsam person
 • Glufs, glufsa, glufsare snäsig person
 • Glysekôlja hånfull person
 • Grinna grinig person
 • Grymming ful eller elak person
 • Gråbiss storätare
 • Göba liderlig eller ful kvinna
 • Gôra, gôrra person som arbetar sakta
 • Gôrrvåm fet person
Till toppen

H

 • Hamperepa elak, bister eller orädd kvinna
 • Hampeslampa slarvig kvinna
 • Háms  liten klen stackare
 • Hase  ovårdad person
 • Hympe besvärlig person
 • Hårtafsa kvinna som inte håller håret snyggt
 • Hôppetôssa lösaktig flicka
Till toppen

I

 • Illdöring rackarunge, olydigt barn
 • Illkôdd illmarig person
Till toppen

J

 • Jamsa en person håller med
 • Jåla person som pratar enfaldigt
 • Jångla vankelmodig person, struntpratare
 • Jöna struntpratare
Till toppen

K

 • Kladdefasse trashank, klåpare
 • Klamphóggare dålig snickare
 • Klitiggare sniken person
 • Klôddra person som fuskar
 • Klägg, klägge, kläggá efterhängsen person
 • Knókk vrång person
 • Knurpa trumpen tös
 • Krabbsaltare odugling
 • Kreng´skidare person som saknar dass
 • Kryb stackare
 • Krusidulla utstyrd flicka
 • Kuleman´ke kutryggig person
 • Kûrveskräddare dålig skräddare (en som syr ihop större korvskinn)
 • Käftesmälla person som pratare strunt
 • Käring räddhågad kvinna
 • Kôdd (testikel) besvärlig och otrevlig man
 • Kônna dåligt fruntimmer. Kônnepack liderliga fruntimmer
Till toppen

L

 • Labbla, labbra sladdra, en person som pratar mycket. Labblekatta skvallerkärring
 • Laddsôdd, laddsåkk, ladd(e)móx latmask. Laddsu lat kvinna
 • Larpa, lurpa orenlig kvinna
 • Lemänneng elak person
 • Lersmäck(a) nedsättande för murare
 • Lubba, lubbe ovårdad och slarvig kvinna respektive man
 • Lumsa tung och ovig kvinna
 • Luns skrytsam, stöddig karl
 • Luring illmarig person
 • Luserygg skällsord
 • Lusetôrsk otrevlig eller oduglig man
 • Ludfesk listig person
 • Läbbelätt lösmynt, pratsam
 • Läda sjåp, mes
 • Löra sölkorv, slö eller sölig person
 • Lôrpa person som är smutsig av sig
Till toppen

M

 • Matvase klen person, en som jämt vill äta
 • Mesetámp vekling
 • Mjära sjåpig person
 • Mjöla person som talar otydligt
 • Myrebjörn smutsig person
 • Mög snuskig person. Mögse otrevlig och vårdslös människa
Till toppen

N

 • Näbba, näsepärla nyfiken, näsvis flicka
Till toppen

P

 • Pése (penis) besvärlig och otrevlig man. Pésar öknamn på västgötar
 • Pessedalk en som kissar på sig. Pessekula kvinna som är vrång och omedgörlig
 • Pisseracka otrevlig och värdelös kvinna
 • Pjattra pladdrig och tjatig person
 • Plure (träplugg) konstig person, kurre
 • Preggus/prégga petig man/kvinna
 • Pressla person som är sjåpig, petig i maten
 • Prästefilla präst som inte håller måttet
 • Pógge, pugge (kålrot) elak pojke, snål person
 • Puff uppblåst och trumpen person, tvärvigg. Puffa stor och tjock kvinna
 • Pöla sjåp
 • Pöna dum och velig kvinna
Till toppen

R

 • Ramnónge elakt barn
 • Rámsa slarvig kvinna
 • Raspegaj´a ragata
 • Resslefessla obeslutsam person
 • Resslevessla vessleaktig, lättrörlig person
Till toppen

S

 • Sabba, sabbá senfärdig person
 • Sadd knöl (om person), slarvig person. Sadden en stackare, slarver
 • Saggla person utan egen åsikt
 • Sassa struntpratare.  Storsassa, sasse´ráv en mycket velig person
 • Sillevragare nedsättande om fiskkontrollant
 • Skabbe´rakka, skabbrakkels satkärring, vedervärdig person
 • Skedbóksa skitgubbe resp -kärring (nedsmutsad barnbyxa)
 • Skragelkäft skrytsam person, skrävlare
 • Skramlemärr pratig kvinna
 • Skriga skrikig kvinna eller barn
 • Skrubbhyvel hänsynslös person (Bokenäs)
 • Skvak, skvaka storpratare
 • Skvála person som inte kan tiga med hemligheter
 • Slabb otäck pojke. Slabba sölig kvinna
 • Slafsebôtta, slafsemaja, slafsetrud skvallerbytta
 • Slôfs stor, klumpig, ovårdad person
 • Slökôrv slö person
 • Smàl, smàla person som pratar högljutt och mycket
 • Sómmla fumla, söla, person som är fumlig eller en slarver
 • Spiggehas mager person
 • Spörje´ráv barn som frågar mycket
 • Styggfass ful och stygg person
 • Stygging ful och elak person
 • Subblebutta fumlig person
 • Sûla söla, sölig person som inte får något gjort, sorla (om hav). Sûlekock sölig person
 • Surplugg trumpen man. Surplugga trumpen kvinna
 • Suttra senfärdig person. Suttrete saktfärdig
 • Sverrekôdd snarstucken person
 • Södkog efterbliven, enfaldig person
 • Sôrpekôdd skitstövel
 • Sôtten, sôttrá senfärdig man respektive kvinna
 • Söva slö person
Till toppen

T

 • Tasse slusk, vårslös eller ouppfostrad man
 • Tattra pladdrig och tjatig person
 • Tjôdda tjata, babbla, tjatig person
 • Tomseng/tomsa tokig man/kvinna, vildbase. Tomsehue stolle, våghalsig person
 • Tôrsk illvillig elak karl
 • Trassla liten stackare
 • Trókkbokk surkart
 • Trussleng/trussla oredig och fjantig man/kvinna
 • Tyd, tyda klagande kvinnna, gråtande barn
 • Tôssla, tôssleng, tûssleng velig person, lite efterbliven person

 

Till toppen

U

 • Úlka sur person, vara sur och vresig
Till toppen

V

 • Vámbäleng ouppfostrad person
 • Vantrevling missbildad varelse
 • Váse stackare
 • Vela enfaldig eller velig person
 • Vigulant sprättig, prålig person
 • Vrebókk, vre´knókk vresig person
 • Vôdda dumbom, vela
 • Vôtt, vôtta, vôtte nedsättande om person
Till toppen

Å

 • Åbensko glupsk person

Ä

 • Äggbä ömtålig person
 • Äggla reta, retsam person
 • Äntra en person som tjatar och tar om samma sak eller är envis
 • Ässle as, även skällsord. Ässleben ben i kadaver, även skällsord
Till toppen

Ö

 • Ölann slösaktig person
 • Össla slösaktig person. Össlesam slösaktig

Arg

Fler bohuslänska ord:

Till toppen

Referenser

Kvillerud, R. (1983). Skällsord i Bohuslän. I: Språk och tradition. Festskrift till Sven Benson. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Kvillerud, R. (1999). Bohuslänska. Språkprov med kommentar. Göteborg, Språk- och folkminnesinstitutet.
Sotenäs dialektgrupp. (2000). Dialekt i Sotenäs. Sotenäs kommun, utbildningsnämnden.