Vad gör en arbetsterapeut?

LogoFråga Arbetsterapeuten! Klicka på bilden och ställ din fråga.En arbetsterapeut jobbar för att människor med en nedsatt förmåga ska klara sina dagliga aktiviteter. Det kan handla om att sköta sin personliga vård eller sitt hem, fungera i skolan, på jobbet och på fritiden.

arbetsterapiNedsatt förmåga kan ha olika orsaker. Till exempel att man har en funktionsnedsättning, att man har skadat sig, blivit sjuk, eller att man blivit äldre och har fått svårare att klara alla vardagsbestyr själv.

I broschyren Från det lilla till det livsviktiga
berättar fyra personer om hur de fått stöd av
en arbetsterapeut.

Många möten med andra människor

Att vara kreativ för att lösa problem är en bra egenskap för en arbetsterapeut. Men även att inspirera och visa på möjligheter så att personen själv ska vara aktiv och hitta egna lösningar.

Att kunna ge ett gott bemötande är också viktigt. Det hör till vardagen att träffa människor som är i en utsatt situation, och som har behov av att få prata om hur de har det. Att kunna lyssna lägger grunden för ett bra samarbete.

För många arbetsterapeuter handlar en stor del av jobbet om att prova ut hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan också hjälpa till med att anpassa bostaden, arbetsplatsen eller skolan för att underlätta arbete eller dagligt liv.

Arbetsterapeuten handleder och stödjer vårdpersonal och närstående. Det kan handla om bra förflyttningsteknik, eller att ha ett rehabiliterande förhållningssätt så att personen kan träna upp sin förmåga genom sina vardagsaktiviteter. Till exempel att gå, använda sina händer, klä på sig, eller vad det nu kan vara.

Ett yrke med legitimation

Arbetsterapeut är en skyddad yrkestitel. Det betyder att man måste ha legitimation från Socialstyrelsen för att få utöva yrket. Legitimationen innebär vissa skyldigheter. Till exempel att föra journal, och att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

De flesta arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler samt i äldre- och funktions­hinderomsorgen. Men det finns också arbetsterapeuter inom Arbetsförmedlingen, kompetensbeskrivningar_2018Kriminal­vården, Försäkringskassan, i skolan eller på privata företag.

Sedan jag blev legitimerad arbetsterapeut 2012 har jag hunnit med att jobba inom hemsjukvården i ett par kommuner. Där har jobbet mest handlat om att prova ut hjälpmedel till äldre människor så att de kan fortsätta att bo hemma. Även att skriva intyg för bostadsanpass­ningar, till exempel om personen behöver dusch istället för badrum, jämna ut trösklar för enklare kunna för­flytta sig med rollator eller rullstol.

Jag har också jobbat på vårdcentral. Förutom hjälpmedel var en stor del av jobbet att göra aktivitetskartläggningar som underlag för läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. Det hade jag fått en hel del erfarenhet under ett vikariat på Samhall, där jag på uppdrag från Arbetsförmedlingen utredde personers arbetsförmåga. Jag observerade dem i olika aktiviteter under ett antal veckor, för att kunna beskriva styrkor och svagheter i deras aktivitetsförmåga.

Jag har också jobbat med strokepatienter på strokeavdelning på ett akutsjukhus. Det dagliga arbetet innebar att tillsammans med fysioterapeut träffa nyinsjuknade för bedömning: om/hur skadan påverkar motorik, känsel och tankeförmåga, och vid behov träna förflyttning och personlig vård, samt prova ut hjälpmedel, främst rullstol.

Mer om arbetsterapi

Sidan uppdaterad 2021-03-19