Vad gör en arbetsterapeut?

LogoFråga Arbetsterapeuten! Klicka på bilden och ställ din fråga.En arbetsterapeut jobbar för att människor med en nedsatt förmåga ska klara sina dagliga aktiviteter. Det kan handla om att sköta sin personliga vård, eller utföra sysslor i hemmet, fungera i skolan, på jobbet eller att kunna utföra fritids­aktiviteter.

arbetsterapiNedsatt förmåga kan ha olika orsaker. Till exempel att man har skadat sig, blivit sjuk, har en funktionsnedsättning eller har fått svårare att klara allt själv på grund av ålderdom.

Arbetsterapi kan göra skillnad inom många olika områden: till exempel psykisk hälsa, äldreomsorg, skola och integration. Fyra personer berättar om hur de fått stöd av en arbetsterapeut i broschyren Från det lilla till det livsviktiga.

Prova ut hjälpmedel

Att vara kreativ för att lösa problem är en bra egenskap för en arbetsterapeut. Men även att inspirera och visa på möjligheter så att personen själv ska vara aktiv och hitta egna lösningar.

Att ge ett gott bemötande är också en viktig egenskap. Det hör till vardagen att träffa människor som befinner sig i en utsatt situation, och som har behov av att få prata om hur de har det. Att kunna lyssna lägger grunden för ett bra samarbets­klimat.

För många arbetsterapeuter handlar en stor del av jobbet om att prova ut olika hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan också hjälpa till med att anpassa bostaden, arbetsplatsen eller skolan för att underlätta arbete eller dagligt liv.

Arbetsterapeuten handleder och stödjer också vårdpersonal och närstående. Det kan handla om bra förflyttningsteknik, eller att ha ett rehabiliterande förhållningssätt så att personen via sina vardagsaktiviteter tränar upp sin förmåga. Till exempel att gå, använda sina händer, klä på sig, eller vad det nu kan vara.

Olika typer av arbetsområden

De flesta arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler samt i äldre- och funktionshinderomsorgen. Det finns också arbetsterapeuter inom Arbetsförmedlingen, KompetensbeskrivningKriminalvården, Försäkringskassan, i skolan eller på privata företag.

Arbetsterapeut är en skyddad yrkestitel. Det betyder att det krävs legitimation från Socialstyrelsen,  för att få utöva yrket. Legitimationen innebär vissa skyldigheter. Till exempel att föra patientjournal, och att utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter

Mina inlägg med glimtar från jobbet som arbetsterapeut:

Mer om yrket, och om arbetsterapi

 

Sidan uppdaterad 2016-10-15