Utbildningar & kurser

Yrkesutbildningar

Örebro slottArbetsterapeutprogrammet, Örebro universitet. Yrkesexamen för legitimerad arbetsterapeut, 2009–2012. Utförliga kurs- och utbildnings­planer samt länkar till examinationsuppgifter finns på sidan Mina kurser i arbetsterapeutprogrammet.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Hämta kursplan

  • Rehabiliteringsavdelning för stroke, Universitetssjukhuset Örebro (7,5 veckor).
  • Distriktsarbetsterapi i Askersunds kommun (7,5 veckor).

Journalistik- & medialinjen, Ljungskile folkhögskola, 1995–1997.  Yrkesutbildning i tidnings­journalistik.

Fristående kurser

Webb-strokekompetensutbildning (Webb-SKU) (3.0 hp), 2020. Umeå universitet, Umeå.
Hämta kursplan>

 • Kompetens för att kunna handha patienter med stroke/TIA inom olika delar av stroke­vård­kedjan (akutvård, rehabiliteringsenheter, primärvård eller kommunal vård).

Beteendemedicinska teorier och modeller (7,5 hp), 2017. Mälardalens högskola, Västerås.
Hämta kursplan>

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp), 2017, Högskolan Väst, Trollhättan.
Hämta kursplan>

Belastningsergonomi (7,5 hp), 2013. Högskolan i Gävle.
Hämta kursplan>

Bedömning av arbetsförmåga – ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och sjukgymnastiskt perspektiv (7,5 hp), 2012. Umeå universitet.
Hämta kursplan>

Vårdplanering – mer än ett arbetssätt? (7,5 hp), 2012. Hälsohögskolan Jönköping.
Hämta kursplan>

Arbetsrehabilitering (7,5 hp), 2012. Hälsohögskolan Jönköping.
Hämta kursplan>

Metoder för rökavvänjning med Motiverande samtal (7,5 hp), 2012. Högskolan i Gävle. Hämta kursplan>


Övriga kurser och utbildningar

Diplom HMC-handledareManuella förflyttningar,  fyra dagar, 2015. Hjälpmedelcenter, Göteborg.

Förflyttning med personlyft, tre dagar, 2015. Hjälpmedelcenter, Göteborg.

Hemsidor & Internet, distanskurs elva veckor, 2003 (AMV). Produktion av en egen hemsida.

Företagsekonomi, 1994–1996, Komvux, Uddevalla. Gymnasiekompetens i företagsekonomi med bokföring.

Datorkunskap, grundkurs, 1994, Komvux, Uddevalla.

Datorkunskaper i:

    • Journaldokumentation: Magna Cura, Melior, Procapita, Treserva.
    • Layout: Indesign, Quark Xpress, PageMaker, Publisher, Powerpoint.
    • Ordbehandling & kalkyl: Word, Works, Excel.
    • Hemsidor: WordPress.
    • Övrigt: Sökning på Internet och i databaser, e-post. Baskunskap i Photoshop, Illustrator. Facebook, Instagram.

Naturvetenskaplig linje, Östrabogymnasiet, Uddevalla, 1976–1979.