Mina kurser i AT-programmet

PosterArbetsterapeutprogrammet, 180 högskolepoäng, Hälsoakademin vid Örebro universitet, 2009—2012.
Hämta utbildningsplan>

Kurser:

Arbetsterapi A, 30 högskolepoäng
Hämta kursplan>

Vårdkommunikation, 30 hp

Medicin A, 30 hp

Arbetsterapi B, 30 hp
Hämta kursplan>

  • Arbetsterapi för personer med fysiska funktionshinder, 18 hp
  • Arbetsterapi för personer med psykosociala funktionshinder, 7,5 hp
  • Arbetsterapi för personer med sammansatta funktionshinder, 4,5 hp.
    ♥  Examination i par: Case Gunhild, 2010

Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp.
Hämta kursplan>

♥  Examinationer:

Vårdkommunikation – Ledarskap i vården, 7,5 hp.
Hämta kursplan>

♥  Examination: Förändringsarbete – exempel på modeller.

Arbetsterapi C,  30 hp:
Hämta kursplan>