Motion som medicin vid depression

Rekordmånga unga får antidepressiva läkemedel, hör jag på radion. Samtidigt läser jag en vetenskaplig artikel om träning som behandling vid depression.

Effekten av fysisk aktivitet på depression har studerats i flera decennier. Många artiklar pekar på att träning kan minska av svårighetsgraden av depression, och att fysisk aktivitet kan vara lika effektivt som att behandla med antidepressiv medicin. Den aktuella artikeln är en sammanställning av 100 studier i ämnet.

Hjärnans kemi påverkad vid depression

En fördel med motion är att den är mindre förknippad med biverkningar, jämfört med antidepressiva läkemedel.

Exempel på biverkningar av antidepressiv behandling kan vara: muntorrhet, vikt­uppgång, ökad risk för blödning, störd glukosmetabolism, ökad risk för diabetes och benskörhet. Andra vanliga biverkningar är yrsel, illamående, sömnlöshet, dåsighet, trötthet och skakningar.

Vid depression förändras hjärnans biokemi. Ett ämne som minskar vid depression är BDNF, brain-derived neurotrophic factor. Det är ett signalprotein, som stimulerar och kontrollerar nervtillväxt.

BDNF finns i alla regioner av hjärnan, men mest rikligt i hippocampus (minnescentrum), amygdala, hjärnbarken och lillhjärnan. Antidepressiva medel verkar höja koncentra­tionerna av BDNF.

Hjärnan förändras av erfarenheter

Hjärnan är plastisk: den bygger om sig utifrån allt som händer. Neuroplasticiteten innebär att hjärnan skapar nya nervbanor och förändrar befintliga nätverk för att anpassa sig efter nya omständigheter, lära sig ny information och skapa nya minnen.

Det kan exempelvis betyda att hjärnan flyttar funktioner från ett område i hjärnan till ett annat vid hjärnskada, eller att den ändrar sin fysiska struktur som resultat av nya kun­skaper.

Men man har också sett att hippocampus krymper lite hos den som är deprimerad. Och svår depression kan ge nedsatt kognitiv funktion. Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta in, lagra, processa och förmedla informa­tion. 

Fysisk aktivitet ökar nivåerna av BDNF i hippocampus och hjärnbarken. Det kan förklara varför fysisk aktivitet leder till ökad nybildning av nervceller, inlärning och nervcells­överlevnad, och lindrar måttlig depression.

De ökade nivåerna av BDNF ses både hos friska och deprimerade, både akut och efter en tids regelbunden motion, och särskilt vid högintensiv träning. Nivåerna av BDNF kunde  i vissa fall öka så mycket som två-tre gånger omedelbart efter träning, och de förhöjda nivåerna visade på positivt samband med förbättringar i kognitiv funktion.

Läs mer: Olssons universum | Motion mirakelmedicin för hjärnan 

De flesta studier undersökte effekten av konditionsträning. Men det finns även exempel på att styrke­träning, eller en kombination av konditions- och styrketräning kan vara effektivt för att minska svårighetsgraden av depression.

Deltagarna i studierna var från 18 år och uppåt.

Andra positiva effekter av fysisk aktivitet

Forskarna resonerar även kring olika effekter, förutom BDNF, som gör att fysisk aktivitet har positiva effekter vid depression. Till exempel:

Fysiskt aktivitet kan ge förbättrad självkänsla och höja humöret, skänka avslappning i muskulatur och avleda sinnet från från stressande tankar och stimuli. Den stimulerar produktion av kroppens endorfiner och kan minska inflammation.

Forskarna menar att fortsatt forskning behövs, men redan nu är det tydligt att motion kan vara ett bra och billigt alternativ/komplement till behandling med antidepressiv medicin vid depression. 

Svenska unga rör sig för lite

Folkhälsomyndigheten har undersökt ungas aktivitetsvanor.  Resultatet avslöjade att barn och unga sitter, halvligger eller står ganska still under större delen av sin vakna tid. Det fanns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, och psykisk hälsa. Mer fysiskt aktiva barn upplevde högre livstillfredställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med mer inaktiva barn.


Referenser
Folkhälsomyndigheten. (2021). Skolbarn som är fysiskt aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa. Hämtad 2023-03-12 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-rapporterar-battre-psykisk-halsa-/
Sveriges Radio. (2023). Rekordhög siffra – i år igen. Hämtad 2023-03-12 från https://sverigesradio.se/artikel/efter-sjalvmordsforsoken-lisa-18-lart-mig-satta-ord-pa-vad-jag-behover-hjalp-med

Jemni M, Zaman R, Carrick FR, Clarke ND, Marina M, Bottoms L, Matharoo JS, Ramsbottom R, Hoffman N, Groves SJ, Gu Y and Konukman F. (2023). Exercise improves depression through positive modulation of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). A review based on 100 manuscripts over 20 years. Front. Physiol. 14:1102526. doi: 10.3389/fphys.2023.1102526. Hämtad 2023-03-12 från https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2023.1102526/full#.ZAhcI_fmHK8

Om Fru Olsson

Fabriksarbetare som blev journalist, sedan instruktör/receptionist på gym och därefter arbetsterapeut. Numera ledig och fyller dagarna med mat, motion, lättja, naturupplevelser, och ett och annat kallbad.
Detta inlägg publicerades i Motion och märktes , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Motion som medicin vid depression

  1. maria65a skriver:

    Det borde ingå träning 3 gå¨nger i veckan som ”måste” vid behandling med SSRI preparat. Träning tillsammans med en fysioterapeut och på den nivå som är passande.

    Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.