Grönt och fysisk aktivitet minskar inflammation

Två portioner grönsaker per dag kan minska risken för den låggradiga inflammation som drabbar oss när vi blir äldre. Det visar en ny avhand­ling om äldre från Örebro universitet.

Kostvanor och fysisk aktivitet är två livsstilsfaktorer som påverkar äldres hälsa. I studien undersöktes sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och biologiska markörer för hälsosamt åldrande, inklusive muskelhälsa, metabol hälsa och systemisk inflammation.

Svenska kostråd rekommenderar att vi får i oss minst fem knytnävsstora portioner (500 gram) frukt och grönt om dagen. Men den aktuella studien visade att nivån av den inflammatoriska markören interleukin-6 var betydligt lägre hos äldre som åt minst två portioner grönsaker per dag, jämfört med de som åt mindre. 

Detta oberoende av hur mycket personen rörde på sig eller satt stilla, mängd kroppsfett eller hur mycket hälsosam mat de åt i övrigt.

Rörelse viktig faktor för hälsa

Forskarna undersökte också kopplingen mellan stillasittande och inflammation. Det visade sig att måttlig till kraftig fysisk aktivitet inte kunde väga upp för de skadliga effekterna av långvarigt stillasittande.

Men den totala mängden fysisk aktivitet per dag minskade effekten av en del av de skadliga sambanden mellan stilla­sittande och inflammation.

Forskarna drar slutsatsen att det kan vara för lite daglig fysisk aktivitet, snarare än för mycket stillasittande, som delvis kan förklara de skadliga sambanden mellan stillasittande och inflammatoriska biomarkörer.


Referenser
Papaioannou, K.-G. (2022). Diet and physical activity behaviors for healthy aging (PhD dissertation, Örebro University). Hämtad 2023-01-19 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-99719
Idrottsforskning.se. (2022). Två portioner grönsaker per dag räcker för att skydda äldre mot inflammation. Hämtad 2023-01-19 från https://www.idrottsforskning.se/tva-portioner-gronsaker-per-dag-racker-for-att-skydda-aldre-mot-inflammation/
Folkhälsomyndigheten. (2022). De nordiska näringsrekommendationerna. Hämtad 2023-01-22 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/mat–rekommendationer/

Om Fru Olsson

Fabriksarbetare som blev journalist, sedan instruktör/receptionist på gym och därefter arbetsterapeut. Numera ledig och fyller dagarna med mat, motion, lättja, naturupplevelser, och ett och annat kallbad.
Detta inlägg publicerades i Prat om mat, Vikt & hälsa och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.