Tempo lika viktigt som 10 000 steg

Att gå 10 000 steg om dagen har hälsofördelar. Det bekräftas i nya studier. Men de visar även att tempot i stegen är minst lika viktigt.

De nya rönen bygger på data från 78 500 personer i åldern 40–79 år, som utrustades med spårbara stegräknare.

Forskarna fann ett samband mellan att gå 10 000 steg om dagen och minskad risk för demens, hjärtsjukdomar, cancer och förtida död. Ett snabbare tempo, som en powerwalk, visade sig ha fördelar utöver antalet dagliga steg.

”För att nå skyddande hälsofördelar bör man inte bara sikta på 10 000 steg, utan också sträva efter att gå snabbare”, säger en av forskarna, Matthew Ahmadi.

Men:

”Vår studie visar också att även så lite som 3 800 steg om dagen kan minska risken för demens med 25 procent”, säger forskaren Borja del Pozo Cruz.

Vad studierna visar:
  • Varje 2 000:e steg sänkte risken för förtida död stegvis med 8–11 procent, upp till cirka 10 000 steg om dagen. Liknande samband sågs för hjärt-kärlsjukdom och förekomst av cancer.
  • Ett högre antal steg per dag var kopplat till lägre risk för demens. 9 800 steg var optimal dos, med 50 procents lägre risk för demens, men risken minskade med 25 procent vid så låg  dos som 3­­ 800 steg per dag.
  • Utöver totalt antal dagliga steg visade det sig att snabbare takt på stegen hade positivt samband med minskad risk för alla utfall: demens, hjärtsjukdomar, cancer och förtida död.

Fysisk aktivitet stärker hälsa och själ

Det finns många hälsofördelar med fysisk aktivitet som höjer pulsen. Det minskar risken för sjukdomar i hjärta och kärl, typ 2-diabetes, cancer, psykisk ohälsa och att dö i förtid.

Men att röra på sig regelbunden kan också ge bättre sömn, mindre oro, förbättra kognitiv funktion (hur minne och tänkande fungerar) framför allt för personer från 50 år och uppåt, förbättra kondition och styrka som bland annat ökar förmågan att klara av vardagens aktiviteter och minska risk en fall.

I en artikel i Läkartidningen anges att en tredjedel av alla vuxna 16–84 år bedöms vara otillräckligt fysiskt aktiva. Och långa stunder av stillasittande har samband med ökad ohälsa, visar studier. Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energi­förbrukningen utöver vila.

De nya rekommendationerna om fysisk aktivitet och stillasittande (FYSS) anger att:

Vuxna bör vara regelbundet fysiskt aktiva och begränsa stillasittandet. Lite är bättre än inget och mer är bättre än lite. Enstaka pass av minst måttligt intensiv motion kan ge omedelbara positiva effekter på blodtryck, blodsocker, sömn och kognitiv funktion och oro.

För betydande hälsovinster bör vuxna utföra pulshöjande fysisk aktivitet 150–300 minuter i veckan på måttlig intensitet eller 75–150 minuter i veckan på hög intensitet.

Målintervallet för aerob fysisk aktivitet om 150–300 minuter i veckan motsvaras troligen av 7 000–10 000 steg per dag.

Att räkna steg är ett enkelt sätt att hålla koll på sin aktivitetsnivå.


Referenser
del Pozo Cruz B, Ahmadi MN, Lee I, Stamatakis E. (2022). Prospective Associations of Daily Step Counts and Intensity With Cancer and Cardiovascular Disease Incidence and Mortality and All-Cause Mortality. JAMA Intern Med. Published online September 12, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.4000. Hämtad 2022-09-15 från https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2796058
FYSS. (2022). Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande. Hämtad 2022-09-22 från https://www.fyss.se/for-vuxna/
Läkartidningen. (2022). Sitt mindre – all rörelse räknas. Hämtad 2022-09-15 från https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2022/09/sitt-mindre-all-rorelse-raknas
University of Sydney. (2022). Pace as important as 10,000 steps for health, finds new research. Hämtad 2022-09-15 från https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2022/09/13/pace-as-important-as-10-000-steps-for-health.html

Om Fru Olsson

Fabriksarbetare som blev journalist, sedan instruktör/receptionist på gym och därefter arbetsterapeut. Ledig tid fylls med lättja, naturupplevelser, kallbad och skräp-plock.
Detta inlägg publicerades i Motion, Vikt & hälsa och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.