Bostad ska vara lagom varm

termometerEn bostad ska ge betryggande skydd mot bland annat värme, kyla, drag och fukt. Som hyresgäst kan du kräva minst 20 grader varmt i din bostad. Är du äldre eller drabbad av sjukdom kan du begära att värden skruvar upp temperaturen några grader till.

Temperatur inomhus har betydelse för människors hälsa. Och enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som har ansvar för att miljön inomhus inte innebär hälsorisker. Upplevelsen av klimatet inomhus påverkas inte enbart av temperaturen. Även strålningstemperatur*, luftens hastighet och luftens fuktighet påverkar.

Strålningstemperatur: mått på strålningsutbytet med omgivande ytor i alla riktningar till exempel förekomst av kalla ytor i en bostad.

Vilken temperatur är lagom?

De flesta människor upplever  ”god termisk komfort” när temperaturen är 20–24 grader. Innetemperaturen bör därför vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig termometer eller minst 18 grader med operativ mätning* (kräver särskilt mätinstrument). Temperaturen får inte vara över 24 grader under längre tid eller kortvarigt över 26 grader.

Operativ temperatur: Ett medelvärde av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Såväl lufttemperaturen som medelstrålningstemperaturen kan mätas (eller beräknas genom olika metoder).

Att ha det kallt i bostaden kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. För varmt kan ge illamående, trötthet och huvudvärk. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Vissa grupper behöver ha minst två grader högre temperatur där de vistas.  Till exempel äldre, sjuka och skolbarn som sitter stilla mycket.

Erfarenhet visar att människors upplevelse av inomhusklimatet ofta stämmer väl överens med uppmätta förhållanden. Om du fryser inne och termometern visar 18 grader eller mindre är det läge att klaga.

Temperaturmätning

Källor
Socialstyrelsen. Temperatur inomhus. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Temperatur-inomhus/
Folkhälsomyndigheten. FoHMFS 2014:17. Allmänna råd om temperatur inomhus. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201417/
Hem & Hyra. Du ska inte behöva frysa i din lägenhet. http://www.hemhyra.se/riks/du-ska-inte-behova-frysa-i-din-lagenhet

Om Mrs Olsson

Former factory worker, journalist, and personal trainer. Now working as an occupational therapist.
Det här inlägget postades i Konsumentnytta, Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.