Test: Är du på väg att bli utbränd?

deppigJag roade mig med att söka på internet efter ett självtest för utmattnings­syndrom. Jag fick genast träff på självskattningsskalan KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, som visar ungefär hur långt från väggen man står.

Utmattningssyndrom (utbrändhet) skiljer sig från allmän trötthet, och känne­tecknas av stor brist på energi, minskad uthållighet och förmåga att företa sig saker. Den drabbade upplever förlängd återhämtningstid och nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress. Det finns en tydlig koppling till arbetslivet: särskilt drabbade är yrken med mycket kontakt med människor.

Karolinska Exhaustion Disorder Scale

Den som får över 18 poäng i testet kan vara i riskzonen för att drabbas av utmattnings­syndrom:

18-25 poäng: Du bör stanna upp och reflektera över din situation. Om du fortsätter att befinna dig på samma stressnivå under en längre tid kan det komma att resultera i såväl fysisk som psykisk ohälsa.

25 poäng eller mer: Dina stressnivåer är på en alltför hög nivå. Har det varit så här en tid bör du söka hjälp snarast. Börja med att ta kontakt med din vårdcentral och prata med en läkare som också kan kolla din hälsa och dina fysiska värden.

Jag gjorde testet och fick – 30 poäng. Oj, då…


Källor
Vene, Elisabeth. (2012). Håller du på att bli utmattad? Arbetarskydd. Hämtad 2015-11-16 från http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3583917.ece
Besèr A; Sorjonen K; Wahlberg K; Peterson U; Nygren A; Asberg M. (2014). Construction and evaluation of a self rating scale for stress-induced exhaustion disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scand J Psychol.  2014; 55(1):72-82
SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 223. Hämtad 2015-11-26 från http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom/

Om Fru Olsson

Fabriksarbetare som blev journalist, sedan instruktör/receptionist på gym och därefter arbetsterapeut. Numera ledig och fyller dagarna med mat, motion, lättja, naturupplevelser, och ett och annat kallbad.
Detta inlägg publicerades i Arbete, Vikt & hälsa och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.