Weekly Photo Challenge: Between

(w) Weekly Photo Challenge: Between. Capture something in the middle of two things.
It can be a person or object, or simply the space in between.

The rock at Stångehuvud is crossed by paths of another rock, pegmatite. In some places, you can follow these paths 100 meters or more.

Stånge huvud
Google  Translate:

StångehuvudThe cliffs at the nature reserve Stångehuvud (Stånge head) in Lysekil got its present appearance when the ice sheet melted nearly 14 000 years ago. The ice cover was about half a mile thick and slid over the rock. As the climate became warmer the icw melted to water which formed tunnels beneath the ice. Meltwater along with gravel and stones pushed between the ice and the rock and polished the granite.

The granite rocks in Bohuslän were formed about 920 million years ago. Typical of the rock at Stångehuvud are the paths of another rock, pegmatite. In some places, you can follow these paths 100 meters or more.

HunnebostrandThe granite in Bohuslän has been very popular with stonecutters. For nearly 50 years companies quarried in the area of Stångehuvud. But thanks to Calla Curman (1850-1935), we can still roam the pristine granite rocks.

Calla Curman was the wife of doctor Carl Curman who founded Lysekil as a seaside resort. In the early 1900’s Mrs Curman bought large parts of Stångehuvud. 1925 she gave Stångehuvud to the Royal Swedish Academy of Sciences. The area became a nature reserve in 1982.

Lysekil and Stångehuvud on YouTube

Klipporna vid naturreservatet Stångehuvud i Lysekil fick sitt nuvarande utseende när inlandsisen smälte för närmare 14 000 år sedan. Istäcket var närmare en kilometer tjockt. Det gled över berget och jämnade till. När klimatet blev varmare bildades tunnlar av smältvatten under isen. Tillsammans med grus, stenar och block pressades smältvattnet mellan isen och berget och slipade graniten slät.

Stånge huvud

Den granit som berget består av bildades för 920 miljoner år sedan (Om berg i Bohuslän). Typiskt för berget vid Stånge huvud är att det korsas av gångar av en annan bergart, pegmatit. Pegmatit är en granit med mycket stora kristaller. På sina håll kan man följa dessa gångar 100 meter eller mer.

Graniten i Bohuslän har varit var eftertraktad bland företag som bryter sten. I närmare 50 års tid bröts granit i delar av området vid Stångehuvud. Men tack vare Calla Curman (1850–1935),  kan vi fortfarande ströva över orörda granitklippor.

Calla Curman var fru till badläkaren Carl Curman (1833–1913) som grundade Lysekil som badort. I början av 1900-talet fru Curman in stora delar av av det vackra landskapet. 1925 gav hon Stångehuvud till Kungliga Vetenskapsakademien. Enligt gåvobrevet ska området ”förvaltas och för all framtid såsom ett naturminnesmärke bevaras”. Området blev naturreservat 1982.

Om Fru Olsson

Fabriksarbetare som blev journalist, sedan instruktör/receptionist på gym och därefter arbetsterapeut. Ledig tid fylls med lättja, naturupplevelser, kallbad och skräp-plock.
Detta inlägg publicerades i Bohuslän, Weekly Photo Challenge och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.