Kôrpehôlas höjder: Korpberget

Namn ◊ Korpberget. Besöksdatum ◊ 2013-05-24.

Utsiktsplatsen vid Korpberget.

Hitta hit ◊ Korpberget är naturreservat som ligger i anslutning till Emaus. Gå på grusstigen förbi lantgården och uppför en brant stigning mot en beteshage. Ta stigen till höger om hagen en liten bit och sväng sedan upp till höger upp mot utsiktsplatsen.

Allmänt ◊ Berget är inte högt att bestiga via Emaus, men stupar brant ned mot väster, med utsikt över Gustavsberg och Byfjorden. Det finns en liten bänk att sitta och vila på. Jag hittade även den ”obligatoriska” hundbajspåsen som någon lämnat kvar. I övrigt var det rent och fint.

Viola mirabilis b

Underviol, Viola mirabilis (Foto: Wikipedia)

Branten är ett känt häckningsställe för korp. Hörde faktiskt korpar på avstånd och såg en liten skymt av dem mellan träden. Tog en promenad runt beteshagen och njöt av stillhet och alla lövträd: bok, hassel, ek, alm.  

Här ska finnas örter och botaniska rariteter som nästrot, trolldruva springkorn, men det är bara violen som jag känner igen. Här har även den hotade svarta guldbaggen ett av få tillhåll i västra Sverige.

Gnorimus variabilis, from Calwer's Käferb...

Svart guldbagge, Gnorimus variabilis (Foto: Wikipedia)

Gamla mossbelupna stenmurar löper i området. Läser på en skylt i terrängen att stenmurar i Sverige är ”fridlysta”. Åtminstone om de ligger i anslutning till jordbruksmark. De är så kallade biotopskyddsområden”Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.”

Neottia nidus-avis

Nästrot, Neottia nidus-avis (Foto: Wikipedia)

Omdöme ◊ En naturupplevelse inom bekvämt promenadavstånd och hyfsat lättillgänglig för en utflykt. Här finns bänkar och bord i en glänta till höger om beteshagen för den som vill inta medhavd fika efter promenaden.

 Referenser
Bohusläningen. (2011, 14 okt). Uddevalla får årets markägardiplom
Bylander, A. (2008). Stenmuren i landskapet – Bevarandet av ett kulturarv (examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet, 15hp). SLU Alnarp, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. Hämtad 2013-05-25 från http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002572/
Länsstyrelsen Västra Götaland. (u å). Korpberget. Hämtad 2013-05-25 från http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/uddevalla/korpberget/Pages/index.aspx
Länsstyrelsen i Västr Götaland. (2009). Svart guldbagge (Gnorimus variabilis). Inventering 2008. Hämtad 2013-05-25 från http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/publikationer/2009/Pages/2009_79.aspx
Naturvårdsverket. (2012). Biotopskyddsområden. Handbok 2012:1 Utgåva 1. Hämtad 2013-05-25 från http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
Uddevalla kommun. (2011, 7 okt). Naturreservat Emaus-Korpberget. Hämtad 2013-05-25 från http://www.uddevalla.se/kulturfritidnatur/naturfiskefriluftsliv/naturskydd/skyddadnatur/naturreservat/emauskorpberget.4.be49e0fe77deac057fff5946.html

Om Mrs Olsson

Former factory worker, journalist, and personal trainer. Now working as an occupational therapist.
Det här inlägget postades i Natur & väder, Uddevalla och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.